Ledarskap

 

 

 

Mitt arbete med Wise Woman Ledarskap är att inspirera, utmana och stödja kvinnor i ledande positioner att hitta en väg som gör att varje dag ger mer än den tar. Både för organisationen och individen.

 

Det handlar om att förena det inre med det yttre och leverera genom själfull högprestation. Jag är övertygad om att det är det bästa för varje individ att leva sitt liv i kontakt med hjärtat och samtidigt vara brilliant i sin yrkesroll. Det är det den här världen behöver. Att vi lever och leder i balans. Det finns inget att vänta på, det är nu det gäller. Innan alla springer in i väggen och organisationerna förlorar de ledare som borde vara där. Det är nu vi måste växla upp, växla spår, växla in. Men inte med press, inte med stress. Med mjukhet, visdom och en enorm kraft.

 

Jag har utbildat flera hundratals ledare inom ledarskap och personlig utveckling de senaste 16 åren i organisationer såsom Nordea, Carlsberg, Arla, Vestas, Ecco, Trygghansa m.fl. De senaste åren har jag sett en markant ökning av stress ute organisationerna och även Arbetsmiljöverket slår fast att det drabbar kvinnor hårdare än män. En del av det beror på bristande ledarskap, otydlighet samt ständig förändring. En annan del tror jag beror på brist på kontakt med det inre varandet och meningsfulla sammanhang där vi verkligen får ställa de stora frågorna, nudda vår sårbarhet och ge själen utrymme. Den här kursen innehåller båda delarna.

 
 
 

ANDLIGHET, PRESTATION OCH LEDARSKAP

Efter drygt 9 år som ledarskapskonsult på The leadership pipeline institute och 17 år som coach och kursledare inom personlig utveckling och andlighet så erbjuder jag nu den här utbildningen som kombinerar det bästa av de båda världarna.

 

• Sätta mål & Delegera
• Autentiskt ledarskap & Den feminina essensen
• Coacha & Utveckla medarbetare.
• Time management & Stresshantering.
• Svåra samtal
• Intuition, livsuppgift och ett själfullt liv.
• Hormoncykeln & Prestation – När gör jag vad bäst?
• Stakeholder management.

 

Du kommer även att hitta ett nätverk av andra visa kvinnor att dela utmaningarna i ledarrollen med. Kvinnor som även de värderar kontakten med hjärtat och själen likväl som yttre framgång och ett gott materiellt liv. Tillsammans får ni möjlighet att kombinera den inre längtan efter ett andligt djup med höga krav på lönsamhet eller resultat.

 

Du kommer att lämna utbildningen påfylld, inspirerad och väl förberedd. Dessutom får du med dig:
– Personlig handlings -och utvecklingsplan
– Konkreta verktyg för ledarskapet
– Konkreta verktyg för ditt välmående
– Nätverk av likasinnade kvinnor

 
Klicka för att läsa inbjudan

Referenser

”Dagarna har helt enkelt varit fantastiska! Det har kännts naturligt, öppet, tryggt och så fint att få kontakt med något större. Jag har reflekterat mycket både kring ledarskap, det inre och det feminina. Det ger något speciellt att vara bara kvinnor och jag har nått in i mig själv på ett nytt sätt. Förutom det så har blocket Coacha & Utveckla medarbetare och all input från de andra deltagarna varit det mest värdefulla för mig”

Jenny Rondahl – Sektionschef AFRY

”Det är första gången som jag har varit på en kurs som gett mig riktigt bra, fungerande verktyg på flera viktiga frågor. Jag har fått mer än jag förväntade mig och det har varit en bra balans mellan övningar, meditationer och inspirerande samtal. En härlig mix av allt! En fantastisk resa inom mig tillsammans med andra kvinnor som kommer att bli nya kära vänner.”

Katja Bolander – Kommunikation & Hållbarhets chef ICA Fastigheter

”Jag känner mig stärkt i min ledarroll och av att vara i kontakt med mitt inre. De delar som har gett mig mest är det Autentiska ledarskapet och Förtydligandet av min ledarroll samt alla nya perspektiv som de andra deltagarna bidrog med. Jag kommer även verkligen att ha nytta av insikterna kring Delegering och förberedelserna inför de Svåra samtalen. Och vilken fantastisk plats du har valt för kursen!”

Sofia Paulin Fahlström – Utbildningschef Avarn Security ARLANDA

”Det som har gett mig mest är Jessicas förmåga att se, se mig som individ och lösa upp min mur/guard så att jag öppnar upp för att se mina egna inneboende kunskaper, förmågor och handlingskraft, och alla andra deltagares bidrag till samma sak. Förutom det så är det att Delegera & Följa upp, Coacha & Utveckla medarbetare, att arbeta med Uppskattning och Förtydligandet av min roll som ledare som gav mig mest.”

Weronica Andersson – Projektledare WPD Scandinavia AB

”Fantastisk grupp, värme och kärlek, öppenhet”

”Min syn på mig själv har förändrats och jag kommer att kunna ta mer plats”

”Så bra att reflektera över hur jag på allra bästa sätt kan kan leda mina medarbetare”

”Även om jag är lite försiktigt inställd till det andliga så lockas jag av det och uppskattar det”

”När vi först samlades imponerades jag av allas erfarenhet, kunskap och säkerhet. Under dagarna förändrades det och även om min osäkerhet finns kvar så har något börjat hända och jag inser faktiskt att jag också är en fantastisk och bra ledare”

”Jag har känt mig trygg och mer än vanligt kunnat vara mig själv”

”…Och sårbarheten. Att värdera den istället för att kritisera den”

”Jag har nått in i mig själv på ett helt nytt sätt”

”Jessica är outstanding!”

”Jessica är så kunnig och har en förmåga att leda in till en större plats inom oss”

”Så värdefullt att få perspektiv från andra kvinnor”

”Det känns som att något verkligen har hänt de här dagarna”